Chủ đề Bó bột

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Bó bột. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Bó bột

? Làm gì sau khi tháo băng do gãy xương bàn chân bị sưng và bầm?

Tôi gãy xương bàn chân ngón thứ 3 đã thao máng bột được 6 tuần, tôi đi lại được không cần dùng nạng, vẫn còn băng thun khi đứng lên rất đau, khi tháo băng thun ra đi đau lắm. Hiện giờ chân tôi còn sưng và bầm đen nhạt hết cả bàn chân, tôi có ngâm nước ấm. Giờ tôi phải làm sao?
Trang 1/1