Chủ đề Bệnh viêm khớp dạng thấp

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Bệnh viêm khớp dạng thấp. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Bệnh viêm khớp dạng thấp

? Những điều cần biết về xét nghiệm tốc độ máu lắng (ESR - Erythrocyte Sedimentation Rate)

Xét nghiệm tốc độ máu lắng, còn được gọi là xét nghiệm tốc độ lắng hồng cầu, không để chẩn đoán tình trạng cụ thể, mà để xác định tình trạng viêm của cơ thể. Bác sĩ sẽ xem xét kết quả xét nghiệm máu lắng cùng với các kết quả xét nghiệm khác để có thể chẩn đoán bệnh.
Trang 1/1