Chủ đề Công dụng của đậu ván

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Công dụng của đậu ván. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Công dụng của đậu ván

? Ăn đậu ván có tốt không?

Đậu ván là một loại dây leo, được trồng ở khắp nơi, để lấy quả non ăn, còn quả già lấy hạt để dùng thuốc. Trong Đông y, hạt đậu ván có chứa rất nhiều thành phần dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe. Vậy ăn đậu ván có tốt không?
Trang 1/1