Chủ đề Con cái

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Con cái. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Con cái

? Tại sao cần phân công trách nhiệm nuôi dạy trẻ từ người bố?

Các cụ xưa thường có câu “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, với ý nghĩa những công việc quán xuyến gia đình, giáo dục con cái là việc của người mẹ còn người cha có nhiệm vụ kiếm tiền. Tuy nhiên trên thực tế, vai trò của người cha và người mẹ đều ngang nhau, trẻ em không thể thiếu sự dạy dỗ và thương yêu của cả 2 người. Vậy vai trò của bố đến việc nuôi dạy trẻ là gì? Trách nhiệm nuôi dạy trẻ từ bố như thế nào?
Trang 1/1