Chủ đề Chuyển hóa dinh dưỡng

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Chuyển hóa dinh dưỡng. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Chuyển hóa dinh dưỡng

? Hệ tiêu hóa của người gồm những gì?

Hệ tiêu hóa ở người cơ bản bao gồm ống tiêu hóa và hàng loạt các cấu trúc và cơ quan mà qua đó thức ăn và dịch lỏng được biến đổi thành những thể hấp thu được vào mạch máu. Hệ tiêu hóa cũng bao gồm các cơ quan đào thải và cung cấp dịch tiêu hóa cần thiết cho quá trình tiêu hóa.
Trang 1/1