Chủ đề Chụp phổi

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Chụp phổi. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Chụp phổi

? Chụp X quang phổi là làm gì? Phát hiện những bệnh nào?

Hiện nay, các kĩ thuật chẩn đoán hình ảnh đóng vai trò rất quan trọng trong việc xác định bệnh, có rất nhiều các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại như chụp cứt lớp vi tính, cộng hưởng từ,, chụp xạ hình, chụp X quang. Trong đó chụp X-quang là một kĩ thuật chẩn đoán hình ảnh thường quy giữ vai trò quan trọng trong việc xác định chẩn đoán ban đầu của bệnh, đặc biệt tỉ lệ xác định bệnh phổi khá cao. Hãy cùng HoiBenh tìm hiểu về chụp X-quang phổi là gì? Thế nào là X-quang phổi bệnh lý? Chụp X quang biết bện
Trang 1/1