Chủ đề chụp cắt lớp

Các bài viết có liên quan đến vấn đề chụp cắt lớp. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề chụp cắt lớp

? Sàng lọc ung thư gan – phát hiện bệnh sớm ở giai đoạn đầu

Việc sàng lọc ung thư gan sớm có ý nghĩa rất lớn trong việc điều trị sau này. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu triệu chứng của bệnh lại không rõ ràng và rất khó phát hiện. Chính vì vậy, việc sàng lọc, phát hiện ung thư gan sớm là điều cần thiết. Vậy sàng lọc ung thư gan bao gồm những gì? Những đối tượng nào cần sàng lọc ung thư gan? Các xét nghiệm sàng lọc ung thư gan?
Trang 1/1