Chủ đề chống nắng vật lý

Các bài viết có liên quan đến vấn đề chống nắng vật lý. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề chống nắng vật lý

? Nắng nóng kéo dài và nguy cơ bị bỏng da

Trong những ngày vừa qua, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh luôn trong tình trạng nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 32 đến 34 độ C. Đặc biệt có những địa phương cao đỉnh điểm trên 35 độ. Với tiết trời nắng nóng kéo dài và nguy cơ bị bỏng da cho người dân là rất cao.
Trang 1/1