Chủ đề Chỉ số creatinine 1.35

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Chỉ số creatinine 1.35. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Chỉ số creatinine 1.35

? Bác sĩ ơi: Chỉ số creatinine 1.35 có phải suy thận độ 3A?

Chỉ số creatinine 1.35 có phải suy thận độ 3A không? Có lẽ, không ít lần, bệnh nhân suy thận đã phải đặt những câu hỏi tương tự như trên khi nhận được kết quả đo chỉ số creatinine trong máu. Suy thận độ 3A được coi là giai đoạn tiến triển nặng của bệnh suy thận với chỉ số creatinine tương ứng là 1,5 – 3,4 mg/dl.
Trang 1/1