Chủ đề Chấn thương gân kheo

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Chấn thương gân kheo. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Chấn thương gân kheo

? Chấn thương gân kheo bao lâu thì khỏi?

Người chơi thể thao, đặc biệt các môn liên quan đến chạy, nhảy rất dễ bị chấn thương gân kheo. Gân kheo là gân nằm ở sau đùi, và dễ bị chấn thương khi chịu áp lực lớn đột ngột hoặc trong một thời gian dài. Vậy thì chấn thương gân kheo bao lâu thì khỏi?
Trang 1/1