Chủ đề Chẩn đoán viêm khớp dạng thấp

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Chẩn đoán viêm khớp dạng thấp. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Chẩn đoán viêm khớp dạng thấp

? 7 tiêu chuẩn chẩn đoán viêm khớp dạng thấp

Việc chẩn đoán bệnh viêm khớp dạng thấp sớm có ý nghĩa rất quan trọng trong kết quả điều trị. Có nhiều tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh, trong đó có 7 tiêu chuẩn của hiệp hội viêm khớp 1987. Vậy 7 tiêu chuẩn chẩn đoán viêm khớp dạng thấp là gì?
Trang 1/1