Chủ đề Chăm sóc ngực

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Chăm sóc ngực. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Chăm sóc ngực

? Mẹ có biết sữa non tiết ra từ tháng thứ mấy khi mang thai

Trong quá trình mang thai, mẹ bầu sẽ tiết ra một lượng nhỏ sữa non. Tùy vào cơ địa của từng mẹ mà có nhiều mẹ có sữa non sớm, trong khi những mẹ khác lại có sữa non muộn và màu sắc sữa non cũng không hoàn toàn giống nhau. Vậy thường thì sữa non khi mang thai sẽ có vào tháng thứ mấy?
Trang 1/1