Chủ đề Chậm phát triển sinh lý

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Chậm phát triển sinh lý. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Chậm phát triển sinh lý

? Biểu hiện của bệnh suy giáp ở trẻ sơ sinh là như thế nào?

Nếu được phát hiện và điều trị sớm, trẻ mắc bệnh suy giáp bẩm sinh vẫn phát triển bình thường, ngược lại nếu phát hiện và điều trị trễ, trẻ sẽ chậm phát triển thể chất, vận động, tâm thần dẫn đến lùn và đần độn suốt đời. Vậy biểu hiện của bệnh suy giáp ở trẻ sơ sinh là gì?.
Trang 1/1