Chủ đề Chậm lẫy

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Chậm lẫy. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Chậm lẫy

? Bé yêu chậm lẫy - Mẹ nên làm gì?

Lẫy là một bước ngoặt vô cùng quan trọng đánh dấu và tạo tiền đề cho sự phát triển của các kĩ năng vận động trong những giai đoạn tiếp theo. Chính vì thế, khi thấy bé yêu chậm biết lẫy hoặc lẫy ít bố mẹ sẽ không tránh khỏi việc phải băn khoăn, suy nghĩ.
Trang 1/1