Chủ đề Cắt bỏ túi mật

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Cắt bỏ túi mật. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Cắt bỏ túi mật

? Cắt bỏ túi mật có ảnh hưởng đến tiêu hoá không

Túi mật co bóp tống đẩy dịch mật xuống tá tràng, giúp tiêu hóa thức ăn khi ăn, đặc biệt là tiêu hóa chất béo và hấp thu các vitamin tan trong dầu. Để tìm hiểu thêm về vai trò của túi mật và phẫu thuật cắt bỏ túi mật có ảnh hưởng đến tiêu hóa không? Bạn đọc tham khảo bài viết sau:
Trang 1/1