Chủ đề Cấp cứu ban đầu về Tai - Mũi - Họng

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Cấp cứu ban đầu về Tai - Mũi - Họng. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Cấp cứu ban đầu về Tai - Mũi - Họng

? Hướng dẫn cách gọi cấp cứu 115 đúng quy trình

Cấp cứu 115 là hệ thống cấp cứu về y tế ngoài bệnh viện. Hệ thống này có nhiệm vụ sơ cứu và vận chuyển cấp cứu đến bệnh viện tùy theo tình trạng của người bệnh. Tuy là đầu số quen thuộc nhưng điều bất ngờ là không phải ai cũng biết cách gọi cấp cứu 115 khi có việc cần.
Trang 1/1