Chủ đề cánh quạt

Các bài viết có liên quan đến vấn đề cánh quạt. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề cánh quạt

? Mùa nắng nóng có nên quạt thẳng vào người cho mát không?

Nắng nóng, vận động nhiều, mồ hôi mồ kê khiến nhiều người tìm đến cách cho quạt thẳng vào người để giải tỏa cơn nóng mùa hè. Tuy nhiên cách này có thể ẩn chứa nhiều nguy cơ gây hại cho cơ thể. Vậy Mùa nắng nóng có nên quạt thẳng vào người cho mát không?
Trang 1/1