Chủ đề cận loạn 0.5 độ

Các bài viết có liên quan đến vấn đề cận loạn 0.5 độ. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề cận loạn 0.5 độ

? Cận loạn 0.5 độ có cần đeo kính không?

Cận – loạn là những vấn đề về thị lực của mắt gây cản trở tầm nhìn. Người bị cận - loạn thường sử dụng kính để điều chỉnh thị lực rõ hơn. Vậy đối với trường hợp cận loạn 0.5 độ có cần đeo kính không?
Trang 1/1