Chủ đề Cải bắp

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Cải bắp. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Cải bắp

? Vitamin K có ý nghĩa như thế nào với cơ thể?

Vitamin K được biết đến nhiều với vài trò chủ chốt trong hình thành cục máu đông trong quá trình đông máu của cơ thể, ngăn chặn sự chảy máu tiếp diễn khi cơ thể có vết thương. Không như những vitamin khác, vitamin K không được dùng thường quy như một loại thực phẩm bổ sung. Vậy vitamin K có ý nghĩa như thế nào với cơ thể?
Trang 1/1