Chủ đề Cách tập đi cho bé

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Cách tập đi cho bé. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Cách tập đi cho bé

? Mách bạn cho bé tập đi đúng cách và an toàn

Những bước chân đầu đời đánh dấu một mốc quan trong quá trình phát triển của bé. Bé thường chập chững biết đi vào khoảng tháng thứ 13. Tuy nhiên, cũng có trẻ 9, 10 tháng đã bắt đầu tập đi cũng như có bé tập đi muộn hơn thời điểm này.
Trang 1/1