Chủ đề cách làm mất sữa

Các bài viết có liên quan đến vấn đề cách làm mất sữa. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề cách làm mất sữa

? Không cho con bú bao lâu thì mất sữa?

Nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu tiên và duy trì cho trẻ bú mẹ tới khi 2 tuổi là khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới (WHO). Tuy nhiên, một số mẹ vì lý do cá nhân mà không thể thực hiện được điều này, và bắt buộc phải cai sữa cho con. Nhưng các mẹ vẫn rất băn khoăn: không cho con bú bao lâu thì mất sữa hoàn toàn?
Trang 1/1