Chủ đề Các hạt bụi,

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Các hạt bụi,. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Các hạt bụi,

? Những tác nhân 4 mùa gây dị ứng thời tiết

Dị ứng là phản ứng quá mức của hệ thống miễn dịch của cơ thể khi gặp các tác nhân lạ, có rất nhiều nguyên nhân gây dị ứng trong đó có dị ứng thời tiết. Mối liên hệ giữa các triệu chứng dị ứng và tình hình thời tiết phụ thuộc vào những tác nhân khiến bạn phát bệnh.
Trang 1/1