Chủ đề bướu gót chân

Các bài viết có liên quan đến vấn đề bướu gót chân. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề bướu gót chân

? Bệnh lở mồm long móng có lây lan sang người không?

Tổ chức Thú y thế giới đã xếp lở mồm long móng là căn bệnh nguy hiểm nhất ở động vật. Bệnh có nguy cơ truyền nhiễm rất nhanh, trong phạm vi rộng và thường phát thành dịch lớn. Bệnh này có lây sang người không?
Trang 1/1