Chủ đề bụng đầy hơi

Các bài viết có liên quan đến vấn đề bụng đầy hơi. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề bụng đầy hơi

? Đau dạ dày nên siêu âm hay nội soi?

Đau dạ dày nên siêu âm hay nội soi? Hai phương pháp này đều giúp bác sĩ quan sát được dạ dày và chẩn đoán bệnh. Tuy nhiên, nội soi giúp bác sĩ có thể quan sát dạ dày một cách trực tiếp, còn siêu âm chỉ quan sát được dạ dày thông qua hình ảnh. Do đó, nội soi thường được sử dụng để chẩn đoán đau dạ dày và các bệnh có liên quan đến ống tiêu hóa.
Trang 1/1