Chủ đề bùn mật

Các bài viết có liên quan đến vấn đề bùn mật. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề bùn mật

? Bùn mật có phải là một dạng sỏi mật không?

Bùn mật là tên gọi ngắn gọi của sỏi bùn túi mật, và là dạng sơ khai của sỏi mật. Ở một số người, bùn mật có thể xuất hiện rồi biến mất mà người bị không hay biết, một số khác bùn mật lại có thể diễn biến nguy hiểm cần đến những phương pháp điều trị và phòng tránh kịp thời.
Trang 1/1