Chủ đề bớt căng thẳng

Các bài viết có liên quan đến vấn đề bớt căng thẳng. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề bớt căng thẳng

? Đái dầm ở trẻ em

Bệnh đái dầm ở trẻ em không được cho là bệnh lý quá nghiêm trọng hay là nguy hiểm nhưng lại ảnh hưởng xấu tới tâm lý của trẻ. Trẻ thường cho rằng việc đái dầm là lỗi của bản thân, là việc đáng xấu hổ với gia đình và bạn bè và điều đó khiến cho trẻ tự ti với bạn bè.
Trang 1/1