Chủ đề bong trợt da

Các bài viết có liên quan đến vấn đề bong trợt da. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề bong trợt da

? Mùa lạnh, hanh khô chớ coi thường viêm da cơ địa dị ứng

Bạn đang khổ sở vì viêm da cơ địa dị ứng với những triệu chứng ngứa ngáy, ban đỏ, khó chịu - đặc biệt trong những ngày thời tiết lạnh, hanh khô? Tham khảo các thông tin sau để giảm bớt các ảnh hưởng do căn bệnh này gây ra.
Trang 1/1