Chủ đề bóc tách màng đệm

Các bài viết có liên quan đến vấn đề bóc tách màng đệm. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề bóc tách màng đệm

? Thai 8 tuần bị bóc tách màng đệm 25% phải làm thế nào?

Tôi xin trình bày tình hình hiện tại của tôi, trộm vía con tôi khỏe và tôi không bị poply gì cả. Tôi mới đi bác sĩ Mỹ Ý khám, hôm qua kết quả thai tôi được 8 tuần, tim thai và phôi thai có, chiều dài phôi thai 17mm. Nhưng tôi bị bóc tách màng đệm đến 25%.
Trang 1/1