Chủ đề Bóc giả mạc

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Bóc giả mạc. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Bóc giả mạc

? Viêm kết mạc có giả mạc là gì?

Viêm kết mạc có giả mạc thường gặp nhất là viêm giác mạc do virus hoặc nhiễm trùng mắt do lậu cầu gây ra. Bệnh viêm kết mạc có giả mạc rất dễ lây và gây thành dịch qua đường hô hấp, hay tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với dịch rỉ mắt của người bệnh.
Trang 1/1