Chủ đề Bò lùi

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Bò lùi. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Bò lùi

? Tại sao trẻ sơ sinh bò lùi?

Bò là một hiện tượng đánh dấu cột mốc quan trọng trong giai đoạn phát triển của bé. Khi bắt đầu bò, các bé đôi khi không bò tiến về phía trước mà bò ngược lại. Vậy tại sao trẻ sơ sinh bò lùi? Mời bạn đọc cùng HoiBenh tìm hiểu rõ hơn về hiện tượng này trong bài viết dưới đây.
Trang 1/1