Chủ đề Biến chứng ngạt ối

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Biến chứng ngạt ối. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Biến chứng ngạt ối

? Trẻ bị ngạt ối - phòng tránh như nào để con không gặp biến chứng?

Trẻ bị ngạt ối là trẻ sinh ra không thể hô hấp tự nhiên (còn gọi là ngạt nguyên phát) hoặc đã thở, đã khóc nhưng sau đó không thở tiếp được (còn gọi là ngạt thứ phát, nguyên nhân chủ yếu do kỹ năng của người hộ sinh, đỡ để). Cả 2 tình trạng này đều để lại biến chứng nguy hiểm như ốm yếu lâu dài, viêm phổi hoặc tàn phế thậm chí gây tử vong
Trang 1/1