Chủ đề Bì lợn

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Bì lợn. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Bì lợn

? Thực phẩm bẩn: Hà Nội 1 tháng tiêu thụ hàng tấn nem chua tẩm hóa chất

Câu chuyện về chiếc nem rán đã được phản ánh khiến nhiều người đã giật mình bởi bì lợn trôi nổi được thu gom từ các chợ được ngâm trong hóa chất công nghiệp để tẩy trắng tạo độ giòn dai, tại cơ sở sản xuất thì người sản xuất còn dùng bột lạ để tạo độ dẻo, kết dính cho nem.
Trang 1/1