Chủ đề Beta Thalassemia

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Beta Thalassemia. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Beta Thalassemia

? Bệnh tan máu bẩm sinh phát bệnh khi nào?

Khi cơ thể có những bất thường trong quá trình tổng hợp hay cấu trúc globin, bất thường này sẽ làm ảnh hưởng đến men hay màng hồng cầu... Tất cả, đều có thể dẫn đến tình trạng hồng cầu chết sớm hơn bình thường và gây ra thiếu máu cho cơ thể, người ta gọi là bệnh tan máu bẩm sinh. Vậy bệnh tan máu bẩm sinh phát bệnh khi nào, cách phòng tránh bệnh ra sao? Để tìm hiểu kỹ hơn về căn bệnh này, bài hãy tham khảo bài viết sau đây.
Trang 1/1