Chủ đề Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai

? Địa chỉ Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai ở đâu?

Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai chính thức đi vào hoạt động từ năm 1986, là Bệnh viện chuyên khoa Nhi hạng II, có quy mô 740 giường bệnh nội trú, với 20 khoa lâm sàng, 5 khoa cận lâm sàng và 9 phòng chức năng. Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đang từng bước chuẩn hóa để trở thành bệnh viện hạng nhất và phấn đấu đạt Huân chương Lao động hạng Nhì.
Trang 1/1