Chủ đề Bệnh viện Hữu Nghị

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Bệnh viện Hữu Nghị. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Bệnh viện Hữu Nghị

? Ý nghĩa của xét nghiệm CRP là gì?

Protein phản ứng C (C – reactive protein [CRP] là một glycoprotein được gan sản xuất có đặc điểm là kết hợp với polysaccharide C của phế cầu; bình thường không thấy protein này trong máu. Trình trạng viêm cấp với phát hủy mô trong cơ thể sẽ khích thích sản xuất protein này và gây tăng nhanh nồng độ protein phản ứng C trong huyết thanh.
Trang 1/1