Chủ đề bệnh về đường hô hấp

Các bài viết có liên quan đến vấn đề bệnh về đường hô hấp. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề bệnh về đường hô hấp

? Tại sao bụi mịn PM2.5 lại nguy hiểm đến đường hô hấp?

Chất lượng không khí ở Hà Nội và TP.HCM ngày càng suy giảm đến mức nguy hiểm cho sức khỏe. Đặc biệt là bụi từ các công trình xây dựng, khí thải từ các phương tiện giao thông...gây ra bụi mịn PM2.5 dẫn đến các bệnh hô hấp. Vậy bụi mịn PM2.5 là gì, tại sao bụi mịn PM2.5 lại nguy hiểm đến đường hô hấp và loại bụi này có thể gây ra những bệnh hô hấp nào?
Trang 1/1