Chủ đề Bệnh uốn ván

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Bệnh uốn ván. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Bệnh uốn ván

? Những điều cần biết về tiêm phòng vacxin uốn ván

Nhiều người cho rằng vacxin uốn ván chỉ cần tiêm một liều duy nhất là có khả năng bảo vệ suốt đời và chỉ cần thiết tiêm phòng cho mẹ bầu mà không biết rằng vacxin uốn ván để có hiệu lực suốt đời cần được tiêm nhắc lại do cơ thể con người không có khả năng tự sản sinh ra kháng thể chống lại trực khuẩn uốn ván và đây là loại vacxin cần thiết cho tất cả mọi người.
Trang 1/1