Chủ đề Bệnh tâm thần

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Bệnh tâm thần. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Bệnh tâm thần

? Cách “chung sống” với bệnh tâm thần phân liệt

Theo thống kê, có khoảng 1% người Mỹ bị tâm thần phân liệt, và phần lớn trong số họ được chẩn đoán trước tuổi 30. Đây có thể là một từ đáng sợ khi được bác sĩ khẳng định, nhưng với tiến bộ của y học về thuốc và điều trị, việc sống chung với căn bệnh này trở nên dễ dàng hơn.
Trang 1/1