Chủ đề Bệnh mềm sụn thanh quản

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Bệnh mềm sụn thanh quản. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Bệnh mềm sụn thanh quản

? Bệnh mềm sụn thanh quản ở trẻ sơ sinh

Mềm sụn thanh quản là một khiếm khuyết bẩm sinh hay gặp nhất ở vùng thanh môn và thanh quản. Hiện tượng này chủ yếu xảy ra ở vùng sụn nắp của thanh quản, sụn phễu hoặc ở cả hai cấu trúc trên. Bệnh mềm sụn thanh quản ở trẻ sơ sinh hiếm gặp, nhưng có thể ảnh hưởng tới sự tăng trưởng và phát triển bình thường của trẻ.
Trang 1/1