Chủ đề Bệnh mềm sụn thanh quản ở trẻ sơ sinh

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Bệnh mềm sụn thanh quản ở trẻ sơ sinh. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Bệnh mềm sụn thanh quản ở trẻ sơ sinh

? Bệnh mềm sụn thanh quản ở trẻ sơ sinh

Mềm sụn thanh quản là một khiếm khuyết bẩm sinh hay gặp nhất ở vùng thanh môn và thanh quản. Hiện tượng này chủ yếu xảy ra ở vùng sụn nắp của thanh quản, sụn phễu hoặc ở cả hai cấu trúc trên. Bệnh mềm sụn thanh quản ở trẻ sơ sinh hiếm gặp, nhưng có thể ảnh hưởng tới sự tăng trưởng và phát triển bình thường của trẻ.
Trang 1/1