Chủ đề Bệnh mắt

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Bệnh mắt. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Bệnh mắt

? Nhược thị ở trẻ: Những điều cần lưu ý

Hàng năm, số lượng ca bệnh nhược thị ở trẻ là không hề nhỏ. Tình trạng này hoàn toàn có thể chữa trị hoàn toàn nếu được phát hiện sớm, nhận thức tăng lên, sàng lọc sớm, chẩn đoán và quản lý kịp thời, tuy nhiên nếu kéo dài sẽ rất khó chữa trị, nhất là khi não bộ của trẻ đã phát triển hoàn thiện.
Trang 1/1