Chủ đề Bé trốn lẫy

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Bé trốn lẫy. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Bé trốn lẫy

? Trẻ trốn lẫy mẹ có cần lo lắng không?

Trẻ trốn lẫy là hiện tượng các bé bỏ qua giai đoạn lẫy trong quá trình phát triển, để chuyển luôn sang giai đoạn bò hay ngồi. Thông thường, vào khoảng 4 tháng tuổi trẻ sơ sinh biết lẫy ( lật ) lần đầu, chậm nhất là 6 tháng tuổi. Tuy nhiên, nhiều trẻ không chịu lẫy, trốn lẫy khiến mẹ rất lo lắng. HoiBenh xin chia sẻ với các mẹ nhiều thông tin hơn việc trốn lẫy của bé.
Trang 1/1