Chủ đề bàng quang tăng hoạt

Các bài viết có liên quan đến vấn đề bàng quang tăng hoạt. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề bàng quang tăng hoạt

? Tiểu gấp, tiểu nhiều lần, không kiểm soát: Coi chừng bàng quang tăng hoạt

Hội chứng bàng quang tăng hoạt là một thể rối loạn chức năng bàng quang do tăng co thắt cơ bàng quang quá mức và thường xuyên kết hợp với mất tương hợp hoạt động bàng quang. Tuy hội chứng này không nguy hiểm nhưng gây khó chịu cho bệnh nhân, gây trở ngại trong sinh hoạt, học tập và công tác hàng ngày.
Trang 1/1