Chủ đề bẩm sinh

Các bài viết có liên quan đến vấn đề bẩm sinh. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề bẩm sinh

? Bệnh tự kỷ là gì?

Trong những năm gần đây, số lượng trẻ mắc phải bệnh tự kỷ tăng lên không ngừng, và việc phát hiện bệnh sớm cũng như biết phương hướng điều trị bệnh tự kỷ ở trẻ em là rất quan trọng. Trong bài viết này HoiBenh sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu bệnh tự kỷ là gì cùng các kiến thức liên quan.
Trang 1/1