Chủ đề bài tập thể dục

Các bài viết có liên quan đến vấn đề bài tập thể dục. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề bài tập thể dục

? Tại sao chúng ta thường hắt hơi liên tiếp 3 lần?

Hắt hơi là hiện tượng phản ứng tự nhiên không kiểm soát của con người. Khi bạn bị tác động bởi những chất kích thích có trong không khí như bụi, hơi cay, lông thú vật... Theo phản ứng của cơ thể, hắt xì hơi sẽ xuất hiện. Việc hắt hơi sẽ giúp chúng ta đẩy hàng nghìn con vi khuẩn có hại ra bên ngoài hoặc ngăn chặn các vật thể lạ có ý định xâm nhập vào trong cơ thể.
Trang 1/1