Chủ đề Bài tập phục hồi

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Bài tập phục hồi. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Bài tập phục hồi

? Bài tập phục hồi teo cơ chân

Teo cơ là tình trạng cơ bị yếu dần, mỏng dần do những nguyên nhân hạn chế khả năng vận động của người bị teo cơ. Teo cơ được điều trị phụ thuộc vào mức độ teo của cơ, nguyên nhân gây teo cơ, trong đó có những bài tập vật lý trị liệu. Một số trường hợp teo cơ có thể được đảo ngược chức năng trở lại. Những bài tập phục hồi teo cơ chân là gì?
Trang 1/1