Chủ đề ăn uống đầy đủ

Các bài viết có liên quan đến vấn đề ăn uống đầy đủ. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề ăn uống đầy đủ

? Truyền dịch khi sốt cao có nguy hiểm đến tính mạng không?

Ngày càng có nhiều người lạm dụng truyền dịch khi sốt bởi quan niệm rằng dịch truyền không hại cho sức khỏe và ai cũng có thể truyền được. Nhưng thực tế thì truyền dịch khi sốt cao có nguy hiểm đến tính mạng không?
Trang 1/1