Chủ đề AIDS

Các bài viết có liên quan đến vấn đề AIDS. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề AIDS

? Các giai đoạn diễn biến tự nhiên của HIV

Virus HIV là virus gây suy giảm miễn dịch ở người. Những người nhiễm bệnh HIV thường trải qua 4 giai đoạn. Tùy thuộc vào cơ thể của mỗi người mà thời gian diễn biến tự nhiên của bệnh có sự khác nhau. Để hiểu rõ hơn về 4 giai đoạn diễn biến tự nhiên của HIV, hãy tham khảo bài viết sau đây.
Trang 1/1