Chủ đề ADHD

Các bài viết có liên quan đến vấn đề ADHD. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề ADHD

? Cách chữa bệnh tăng động ở trẻ

Hội chứng tăng động giảm chú ý là bệnh lý tâm thần thường gặp nhất ở trẻ em. Tuy nhiên, các triệu chứng của bệnh có khi lại là biểu hiện có thể gặp ở trẻ không bệnh. Vì thế, việc chẩn đoán không phải dễ.
Trang 1/1