Chủ đề Codein Sulfat

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Codein Sulfat. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Codein Sulfat

? Thuốc Codein Sulfat có tác dụng gì?

Codein Sulfat là thuốc có tác dụng giảm đau và giảm ho. Tuy nhiên thuốc có những tác dụng phụ và có thể gây nghiện. Thông tin cung cấp ở đây nhằm bổ sung những thông tin về thuốc. Tuy nhiên không thể thay thế cho chuyên môn và đánh giá của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe.
Trang 1/1